Karłowska, G. (2004) „Edukacja domowa dziewcząt w rodzinie polskiej XIX i na początku XX wieku w świetle pamiętników”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(19/20), s. 23-38. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.3.