Głowacka-Sobiech, E. (2004) „W rocznicę śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich - twórców polskiego skautingu”, Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), s. 39–40. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.4.