Gulczyńska, J. (2004) „Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(19/20), s. 41-47. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.5.