Bułło, A. (2004) „Sprawozdania”, Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), s. 48–51. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.6.