Głowacka-Sobiech, E. (2004) „Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(19/20), s. 57-61. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.9.