Kusztelak, A. (2004) „Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, pod. red. Władysławy Szulakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, ss. 241”, Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), s. 74–77. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.15.