Gruca, A. (2004) „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2002 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(19/20), s. 81-122. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.19.