Gulczyńska, J. (2004) „Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w Augustowie (26-27.05.2003)”, Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), s. 123–124. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.20.