Jamrożek, W. (2004) „V Ogólnopolski Zjazd Peadgogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Wrocław, 23-25 września 2004)”, Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), s. 127. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.22.