Redakcja, . (2004) „III Walne Zebranie Członków THE”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(19/20), s. 144. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17939 (Udostępniono: 27czerwiec2022).