Jamrożek, W. (2001) „Jan Hellwig (1931-2000)”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 5–6. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.0.