Maliszewski, K. (2001) „Mity o edukacji Towarzystwa Jezusowego”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 7–12. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.1.