Kabacińska, K. (2001) „Zabawy i zabawki dziecięce w pismach Łukasza Gołębiowskiego”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 12–23. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.2.