Obtułowicz, B. (2001) „Manuel Godoy w roli ojca”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 24–31. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.3.