Karłowska, G. (2001) „Wizerunek matki prezentowany przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową na łamach pisma «Rozrywki dla dzieci»”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 31–35. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.4.