Pacyno, J. (2001) „«Przyjaciel Młodzieży» (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 35–39. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.5.