Glowacka-Sobiech, E. (2001) „W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(13/14), s. 40-49. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.6.