Glowacka-Sobiech, E. (2001) „W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 40–49. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.6.