Taraszkiewicz, J. (2001) „Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953-2001”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 50–55. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.7.