Posłuszna, M. (2001) „Ars Educandi, pod red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, tom II, ss. 302”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 56–60. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.8.