Sobków, A. (2001) „Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 118”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 60–62. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.9.