Rudnicka, W. (2001) „Domus et Familia - ideały życia rodzinnego, red. Ilona Błaszczyki Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 2000, ss. 107”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 62–64. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.10.