Apanel, D. A. (2001) „Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 64–67. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.11.