Gulczyńska, J. (2001) „Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 67–69. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.12.