Jakubiak, K. (2001) „Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej w okresie III w. p.n.e. - III w. n.e., Bydgoszcz 2001, ss. 321”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 69–70. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.13.