Paruzel, E. (2001) „Jan Konefał, Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, ss. 205”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 70–72. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.14.