Błaszczyk, I. (2001) „Aldona Ossowska, Moralistyka okresu Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie, Bydgoszcz 2001, ss. 220”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 72–74. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.15.