Biniecki, K. (2001) „Partnerka - Matka - Opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod redakcją Krzysztofa Jakubiaka, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000, ss. 585”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 76–78. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.17.