Szulakiewicz, W. (2001) „Urszula Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2000, ss. 394”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 78–81. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.18.