Karłowska, G. (2001) „Zygmunt Ruta, Jan Ryś, Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999, s. 259”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 81–82. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.19.