Pacyno, J. (2001) „Henryk Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk «Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski», Warszawa 2000”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 83–84. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.20.