Kabzińska, Łucja (2001) „Sławomir Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900 -1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 341”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 85–91. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.21.