Szulakiewicz, W. (2001) „Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, ss. 578”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 91–93. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.22.