Żołądź-Strzelczyk, D. (2001) „Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001, ss. 486”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 93–94. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.23.