Spadło, A. (2001) „Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, «Galicja i jej dziedzictwo» Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 94–95. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.24.