Szymczak, M. (2001) „Prawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość, pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 1999,ss. 269”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 96. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.25.