Głowacka-Sobiech, E. (2001) „Bibliografia historii wychowania (druki zwarte wydane w Polsce w latach 1999-2000)”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 97–99. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.26.