Jamrożek, W. (2001) „Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce. Konferencja naukowa w Olsztynie w dniach 18-20 września 2000 r”., Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 100–101. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.27.