Ratajczak, K. (2001) „XXI Seminarium Mediewistyczne pt. Książka na pograniczu chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego (X-XVI w.), Poznań 12-14 października 2000”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 102–103. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.28.