Gulczyńska, J. (2001) „«Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (XIX-XX wiek)»”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(13/14), s. 103-105. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.29.