Gulczyńska, J. (2001) „«Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (XIX-XX wiek)»”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 103–105. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.29.