Jamrożek, W. (2001) „Pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 105. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.30.