., . (2001) „Łódź, 22-23 października 2001 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa nt. «Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość)»”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 105–106. doi: 10.14746/bhw.2001.13.14.31.