., . (2001) „Ogólnopolski konkurs na prace magisterskie z historii edukacji”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(13/14), s. 107-108. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17974 (Udostępniono: 27czerwiec2022).