Ostrowski, T. (2015) „Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie «Żak», Warszawa 2008, ss. 359”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(33), s. 166-170. doi: 10.14746/bhw.2015.33.13.