Tylińska, E. (2002) „Poziom życia studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(15/16), s. 40-44. doi: 10.14746/bhw.2002.15.16.6.