Kusztelak, A. (2002) „Działalność Szkoły Polskiej w Moskwie w latach 1991-1994”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(15/16), s. 44-53. doi: 10.14746/bhw.2002.15.16.7.