Roll, L. (2014) „Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(32), s. 73-88. doi: 10.14746/bhw.2014.32.5.