Kędzia, P. (2014) „Kierunki działalności sportowo-oświatowej i kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego w Drugiej Rzeczypospolitej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(32), s. 89-108. doi: 10.14746/bhw.2014.32.6.