Nowak-Kluczyński, K. (2014) „Konferencja międzynarodowa Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka 19 listopada 2014 roku”, Biuletyn Historii Wychowania, (32), s. 158–161. doi: 10.14746/bhw.2014.32.13.